ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัดอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัดอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง

ฮวงจุ้ย Horoworld วันนี้ เรามีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ทำนายโดย อ.ประธาน นักพยากรณ์ประจำเว็บ Horoworld.com ที่จะขอมาบอกวิธีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นเรามาดูพร้อมกันเลย!!

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

ความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคคลากร หรือการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง สามารถมาจากหลากหลายปัจจัย ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ความเชียวชาญเฉพาะเรื่อง ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้รอบรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์มองการไกล มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน และบริหารคน และเป็นบุคลากรสำคัญที่องศ์กรต้องการ นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง ในการได้รับการ เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่งในองศ์กร จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรมีความเพียบพร้อม การจัดฮวงจุ้ยก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนเร่งให้การเลื่อนขั้นเลือนต่ำแหน่งก็ เร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณ เร่งให้บุคลากรมีความตื่นตัวมีสติใช้ปัญญาอยู่กับการปฏิบัติงาน ช่วยดึงศักยภาพออกมาแทบทุกด้าน ส่งผลให้ผลงานโดนเด่นผิดพลาดน้อยได้รับความไว้วางใจของหัวหน้าผู้บังคับบัน ชาสูงๆ ขึ้นไปไม่สิ้นสุด เพื่อนร่วมงานให้ความรวมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ทำงานไปมีแต่ความสุขใจสุขกาย ส่งผลให้การดำเนินชีวิตโดยรวมประสบความสำเร็จ เป็นอานิสงส์จากการ จัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มชนที่ต้องการความกว้าหน้า ความเจริญรุ่งเรือง การได้รับการยอมรับ การยกย่องการเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีในหน้าที่การงาน ในงานที่รับผิดชอบ จึงไม่แปลงที่คนทั่วโลกนิยมกันมากในสมัยนี้

การ จักฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากร ได้รับความเจริญความกว้าหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานรอบข้าง ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี การ จัดโต๊ะจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยหลักวิชา ผังแปดทิศที่แบ่งพื้นที่ห้องออกเป็น เก้าช่องเท่า ๆ กันแต่ละช่องของพื้นที่จะแสดงความปรารถนาประจำพื้นที่ในแต่ละต่ำแหน่งต่าง กัน มีความหมายที่แน่นอน แต่ละพื้นที่ที่ถูกแบ่ง จะแสดงออกให้เห็นถึงพลังชีต่างๆ เป็นการทำงานของพลังงานธาตุทั้งห้า ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และ ธาตุไฟ เป็นพลังงานที่ส่งเสริม ควบคุม และทำลาย ไปในตัวพร้อมๆกัน เราอาศัยพลังเหล่านี้มาเสริมสร้าง มาปรับความสมดุลของพลัง ขจัดพลังร้ายเสริมพลังดี ให้กับพื้นที่หรือบุคคลากรเป็นผู้ที่ได้รับ

การ จัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงต้องรู้ วันเดือนปีเกิด เพื่อรู้รหัสประจำตัว รู้ดวงพื้นที่  รู้ดวงคนรู้ดวงพิ้นที่ก็จะรู้ว่าบุคคลากรคนนี้ควรจะจัดโต๊ะอย่างไร ควรหันหน้าไปทิศไหน เพื่อตอนรับกับพลังงานที่ก่อเกิดส่งเสริม หรือหลีกเลียงพลังทำลาย โดยควบคุมให้พลังสมดุลตลอดเวลา ซึ่งต้องให้เคล็ดเข้าช่วยในบางกรณี บางกรณีก็ไม่ต้องใช้ แล้วแต่ข้อมูลของบุคลากร และดวงพื้นที่เข้ากันได้พอเหมาะ พลังงานธรรมชาติก็จะส่งผลให้เต็มที ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ได้ยศเลื่อนต่ำแน่งต่างๆ ก็ตามมาไม่ขาดสาย

วิธีคำนวณหารหัสประจำตัวของตนเอง ให้ใช้ พ.ศ. ที่เกิด ลบด้วยตัวเลข 543 จะได้ผลลัพธ์เป็น ค.ศ. แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ บวกกันทุกตัว จนได้เป็นเลขตัวเดียว ผู้ชายให้นำผลลัพธ์ไปลบ(-)ด้วยเลข 11 ถ้าลบแล้วผลลัพธ์ได้เป็นเลข 5 ให้ใช้เลข 2 เป็นรหัสประจำตัว ผู้หญิงให้นำผลลัพธ์ไปบวก(+)กับตัวเลข 4 ถ้าบวกแล้วผลลัพธ์ ได้เลข 5 ให้ใช้เลข 8 เป็นรหัสประจำตัวและก้าบวกลบแล้วได้ตัวเลขอื่นๆ ก็ให้ใช้เป็นเลขรหัสไปเลย

วิธีหาดวงพื้นที่ หรือจัดหน้าโต๊ะทำงาน ต้องรู้ว่าหันหน้าโต๊ะไปทางทิศไหน  โดยคำนึงด้านหน้าโล่งด้านซ้ายเคลื่อนไหวได้ เช่นทางเดินเข้าเดินออกโต๊ะสะดวก ด้านหลังมั่นคง(ไม่เคลื่อนไหว) ด้านขวาสงบนิ่ง วางของไม่สูงมากนัก เพื่อตอนรับกับพลังงานที่ดีส่งเสริมและขจัดพลังร้ายในตัว

 

อ่านเพิ่มเติม http://fengshui.horoworld.com/79805_ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน-จัดอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง

Advertisements

About Mu๋อ้วน

เจ็บมั้ย! .. กับการที่ได้รู้ว่า ถึง "ไม่มีเรา" .. เขาก็ยัง "มีความสุขดี" เจ็บมั้ย! .. กับการที่ได้รู้ว่า เราไม่ได้มี ความสำคัญ .. ในชีวิตเค้า เจ็บมั้ย! .. กับการที่ได้รู้ว่า เขา อยู่ได้ .. โดยที่ไม่ต้องมีเรา เจ็บมั้ย! .. กับการที่ได้รู้ว่า เขา 2 คน > รักกัน .. แต่! เรามัน "ส่วนเกิน" ดูเรื่องทั้งหมดโดย Mu๋อ้วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: