Tag Archives: การตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอาทิตย์

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอาทิตย์ การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอาทิตย์

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันอาทิตย์ เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอาทิตย์ จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1. สระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใอ ไอ  ถือว่าเป็น บริวาร ของเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ถ้ามีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อ  ส่งผลให้  มีบุตร สามี ภรรยา ญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2. อักษร ก ข ค ฆ ง ถือเป็น อายุ ของเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ มีสุขภาพกายและจิตดี มีอายุยืนยาว

3. อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ถือเป็น เดช ของเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีคนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75885_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันอาทิตย์

Advertisements

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันจันทร์

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันจันทร์ การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันจันทร์

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันจันทร์ เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันจันทร์ จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1 อักษร ก ข ค ฆ ง ถือเป็น บริวาร ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ บุตร ภรรยา สามี ญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2 อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ถือเป็น อายุ ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อมีสุขภาพกายและจิตดี อายุยืนยาว

3 อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ถือเป็น เดช ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อมีชื่อเสียงเกียรติยศ คนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่งคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75886_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันจันทร์


การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอังคาร

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอังคาร การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอังคาร

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันอังคาร เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันอังคาร จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1 อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ถือเป็น บริวาร ของ ผู้ที่เกิดวันอังคาร ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีบุตร ภรรยา สามี ญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2 อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ถือเป็น อายุ ของผู้ที่เกิดวันอังคาร ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีสุขภาพกายและจิตดี มีอายุยืนยาว

3 อักษร ด ต ถ ท ธ น ถือเป็น เดช ของผู้ที่เกิดวันอังคาร ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ เป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติยศ คนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75887_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันอังคาร


การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันพุธ (กลางวัน) เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1 อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ถือเป็น บริวาร ของผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีบุตร ภรรยา สามี เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2 อักษร ด ต ถ ท ธ น ถือเป็น อายุ ของผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีสุขภาพกายและจิตดี มีอายุยืนยาว

3 อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ถือเป็น เดช ของผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีคนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75888_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ-กลางวัน


การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันพุธ (กลางคืน) เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1 อักษร ย ร ล ว ถือเป็น บริวาร ของผู้ที่เกิดวันราหู ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ มีบุตร สามี ภรรยา ญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2 อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ถือเป็น อายุ ของผู้ที่เกิดวันราหู  ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ มีสุขภาพกายและจิตดี มีอายุยืนยาว

3 สระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใ ไ  ถือว่าเป็น เดช ของผู้ที่เกิดวันราหู ถ้ามีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีคนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75889_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันพุธ-กลางคืน


การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพฤหัสบดี

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพฤหัสบดี การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพฤหัสบดี

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันพฤหัสบดี เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันพฤหัสบดี จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1 อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ถือเป็น บริวาร ของผู้ที่เกิดวันพฤหัส ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีบุตร ภรรยา สามี เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2 อักษร ย ร ล ว ถือเป็น อายุ ของผู้ที่เกิดวันพฤหัส ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีสุขภาพกายและจิตดี มีอายุยืนยาว

3 อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  ถือเป็น เดช ของผู้ที่เกิดวันพฤหัส ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ เจ้าของชื่อ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีคนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75890_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันพฤหัสบดี


การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันศุกร์

การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันศุกร์ การตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันศุกร์

การ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตให้กับลูกน้อย แล้วถ้าลูกของเราเกิดวันศุกร์ เราควรจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไร วันนี้ แม่และเด็ก Horoworld มีการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคลตามวันเกิด สำหรับลูกที่เกิดวันศุกร์ จาก horasaadrevision มาฝากค่ะ

1 อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ถือว่าเป็น บริวาร ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ถ้ามีอักษรเหล่าอยู่ในชื่อ ส่งผลให้  มีบุตร สามี ภรรยา ญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ลูกจ้าง อุดมสมบูรณ์

2 สระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใ ไ  ถือว่าเป็น อายุ ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ถ้ามีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อ  ส่งผลให้ มีสุขภาพกายและจิตดี มีอายุยืนยาว

3 อักษร ก ข ค ฆ ง ถือเป็น เดช ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ถ้ามีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อ ส่งผลให้ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีคนนับหน้าถือตา มีอำนาจวาสนา หน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่เคารพยำเกรง

 

อ่านเพิ่มเติม http://women.horoworld.com/75892_การตั้งชื่อลูก-ชื่อมงคลตามวันเกิด-สำหรับลูกที่เกิดวันศุกร์